VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Pozycjonowanie leków przeciwdepresyjnych ze względu na profil kliniczny pacjentów
Antidepressants’ administration in relation to patients’ clinical profiles


Anna Mosiołek1,2, Bartosz Łoza2,3

1 Klinika Psychiatrii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
3 Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Streszczenie
Mimo że historia farmakoterapii depresji sięga lat 50. XX wieku, to nadal poszukujemy efektywnych leków na tę upośledzającą funkcjonowanie chorobę. Trudno wybrać najlepszy lek z klasy antydepresantów. Każda depresja i każda osoba na nią cierpiąca jest inna i wymaga odmiennych oddziaływań. Dla nas, praktyków, pomocna może być znajomość mechanizmów działania farmakologicznego oraz wymiana doświadczeń klinicznych. Niekwestionowanym liderem na rynku antydepresantów są SSRI. Ich duża skuteczność, profil bezpieczeństwa i szeroki zakres wskazań powodują, że są to leki, po które sięgamy najczęściej.

Słowa kluczowe:
depresja, farmakoterapia depresji, skuteczność leczenia

Abstract
Although the history of pharmacotherapy of depression started in the fifties of the twentieth century, we are still struggling with this disabling function disease. It is difficult to choose only one wonder drug of the antidepressants’
class. Each depression and every person are different and require different therapeutic approach. The most useful for all practitioners is to understand the mechanisms of pharmacological action and sharing our clinical experiences.
The nowadays market leaders are undoubtfully the SSRI class antidepressants. Their high efficacy, safety profile and a wide range of indications cause that these are the drugs we prescribe the most often.

Key words:
depression, pharmacotherapy of depression, treatment efficacy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu