VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Neuroleptyki długo działającew postaci iniekcyjnej. Kazuistyka
Long-acting injectable antipsychotics. Case studies


Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Streszczenie
Brak współpracy w leczeniu jest znaczącym problemem w schizofrenii, ponieważ pacjenci od samego początku zaburzeń w tej chorobie wykazują deficyty neurokognitywne, a w szczególności brak wglądu, i dlatego mogą nie rozumieć potrzeby systematycznego przyjmowania leków. Z tego powodu długo działające neuroleptyki w postaci iniekcyjnej są użyteczne, gdyż po ich podaniu zagwarantowany jest długoterminowy efekt klinicznej poprawy. W istocie, długo działające postacie leków zapewniają szereg dodatkowych korzyści związanych z ustabilizowaniem stężenia leku w organizmie, wyższą skutecznością, niższą nietolerancją, a także znaczącą poprawą współpracy. Ponieważ dostępnych jest coraz więcej długo działających neuroleptyków II generacji, zaproponowano stworzenie kolekcji przypadków klinicznych poświęconych tej formie leczenia. Artykuł przedstawia charakterystykę pacjentów,
w których leczeniu zastosowano neuroleptyki długo działające.
Słowa kluczowe: długo działające neuroleptyki w formie iniekcji, neuroleptyki depot, kazuistyka

ABSTRACT
Nonadherence to medications is a tremendous problem in schizophrenia because patients at the very onset have neurocognitive deficits, especially lack of insight and they may not understand that they have to take systematically
antipsychotic medicines. Because of that, injectable long-acting antipsychotics are useful as once they’re administered, long-term clinical improvement is guaranteed. Actually, long-acting formulation offers some added benefits of a more steady level of drug in the patient’s system, higher efficacy, lower intolerability, and impressive improvement of adherence. As long-acting second-generation antipsychotics are more and more popular, the idea to make the collection of case studies with long-acting antipsychotics was put forward. The article presents the characteristics of patients that received the long-acting antipsychotics in the treatment.
Key words: long-acting injectable antipsychotics, LAI, depot antipsychotics, case studies

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu