VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Aripiprazol ODT: kolejny lek psychotropowy w postaci tabletek rozpuszczalnych w ustach
Aripiprazole ODT: another psychotropic medicine in form of orally-disintegrating tablets
Maja Polikowska1,2, Bartosz Łoza1,2, Krystyna Anna Wiśniewska2, Małgorzata Reszczyńska3
1 Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Instytut Amici
3 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 
Streszczenie
Aripiprazol, częściowy agonista dopaminy, jest lekiem o działaniu przeciwpsychotycznym, stabilizującym nastrój i uzupełniającym leczenie przeciwdepresyjne. Aripiprazol został zatwierdzony do leczenia schizofrenii, zaburzenia dwubiegunowego oraz zaburzeń depresyjnych, jako środek dodawany do leku przeciwdepresyjnego, jeśli ten nie jest wystarczająco skuteczny. Aripiprazol stosuje się również w leczeniu wahań nastroju, agresji oraz drażliwości związanych z autyzmem i zespołem Tourette’a u dzieci od 6. r.ż. Aripiprazol wykorzystuje inny mechanizm działania niż pozostałe leki zarejestrowane w wymienionych wskazaniach – większość leków przeciwpsychotycznych blokuje receptory dopaminowe D2, natomiast aripiprazol równoważy aktywność tych receptorów. Od niedawna dostępny w Polsce aripiprazol ODT, lek w formie tabletek rozpuszczalnych w ustach, zapewnia pacjentom dodatkowe korzyści. ODT wpływa na specyficzną biodostępność (szybkie wchłanianie) dzięki przedżołądkowej absorpcji.  Lek w tej formie jest łatwy do połknięcia i wygodniej się go stosuje, zarówno u młodszych, jak i u starszych pacjentów. Taka forma jest również wskazana u pacjentów nie w pełni współpracujących.
Słowa kluczowe: aripiprazol, ODT, współpraca z pacjentem
 
Abstract
Aripiprazole, a partial dopamine agonist, is an antipsychotic drug with additional mood-stabilizing and antidepressant properties. Aripiprazole has been approved for the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, and depression as an add-on treatment when the main antidepressant is not sufficiently effective. Aripiprazole is also used to treat symptoms of mood swings, aggression, and irritability associated with autistic disorders and Tourette’s syndrome in pediatric patients aged 6 or more. Aripiprazole uses a different mechanism than other drugs that have been approved for the same symptoms: while the majority of antipsychotics inhibit dopamine D2 receptors, aripiprazole balances the activity of these receptors. The ODT form of the drug recently made available in Poland provides additional advantages for the patients. ODT influences specific bioavailability (rapid absorption) due to pregastric absorption. The drug in this form is easy to swallow and as such it is convenient for young and elderly patients as well as not fully compliant patients.
Key words: aripiprazole, ODT, therapeutic compliance
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu