VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Wstęp

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 1(1)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

oto trzymacie w rękach pierwszy numer ?Neuropsychiatrii?, nowego kwartalnika medycznego. Czasopismo jest skierowane do klinicystów, praktyków psychiatrii, psychoterapii, neuropsychiatrii i neuropsychologii. Stworzenie pisma integrującego efekty kliniczne z ich podstawami, a zwłaszcza z podstawami psycho- i neurofizjologicznymi, łączącego celowość działań diagnostycznych z metodami leczenia jest najważniejszym założeniem Redakcji. Ufamy, że jedność neuropsychiatryczna, która legła u podstaw nowożytnej psychiatrii, jest nadal najefektywniejszym obszarem badań. Ostatecznie, trudno byłoby zakładać inne plany edytorskie niż przydatność kliniczna drukowanej wiedzy. Pismo powstało więc jako forum nieskrępowanej wymiany wiedzy, poglądów i idei badaczy oraz klinicystów. Tego typu wolność jest czymś bezcennym w rozwoju każdej dyscypliny medycznej. Pisma naukowe często mają znaczenie większe niż tylko edytorskie, są ważne dla integracji każdego środowiska. Dlatego Redakcja z nadzieją czeka na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Czekamy zwłaszcza na propozycje Państwa prac, gdyż tylko dzięki Waszej bezcennej hojności w dzieleniu się wiedzą to pismo będzie istnieć. Dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy nie szczędząc swojego czasu, pomagali i będą pomagać w rozwoju ?Neuropsychiatrii?. Pragnę podziękować zwłaszcza moim wybitnym Koleżankom i Kolegom za udział w Radzie Naukowej. 

Z nadzieją na życzliwy odbiór pisma,
BARTOSZ ŁOZA 
Redaktor Naczelny "Neuropsychiatrii"

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu