VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

ADHD u osób dorosłych
ADHD in adults

Magdalena Krupa, Paweł Bednarski, Maja Polikowska,Paweł Pawełczak, Małgorzata Wójcik, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 2(2)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, nazywany w Klasyfikacji ICD-10  "zespołem hiperkinetycznym" (hiperkinetic disorder; F90), a w DSM-IV "zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi" (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder), jest rozpoznawany u 5-10% dzieci i młodzieży, natomiast znacznie rzadziej diagnozowany u osób dorosłych (<5%). Obraz kliniczny u dorosłych jest inny niż u dzieci i młodzieży, ponieważ pacjenci wytwarzają różne mechanizmy kompensujące, objawy imitują inne zaburzenia psychiczne i choroby somatyczne lub wreszcie dochodzi do faktycznej ewolucji w zaburzenia innego rodzaju. Postępowanie w przypadku ADHD u dorosłych obejmuje złożone leczenie, będące kombinacją głównie farmakoterapii, interwencji behawioralnych i poradnictwa.

Słowa kluczowe:
ADHD u dorosłych, leki psychostymulujące, współchorobowość

Abstract:

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a neurobehavioral and developmental disorder characterized by the co-existence of attentional problems and hyperactivity. ADHD is affecting about 5 to 10% of children with symptoms starting before seven years of age. Because ADHD is a common chronic disorder in children, about the half of those individuals diagnosed in childhood continuing to have symptoms into adulthood. Up to 5% of adults are estimated to live with ADHD. Adults with ADHD tend to develop coping mechanisms to compensate for their impairments. ADHD symptoms of adults can be difficult to differentiate from other psychiatric disorders or other general medical illnesses. Some patients evolve into other psychiatric disorders. ADHD management in adults involves the combination of mostly medications, behavioral interventions and counseling.

Key words:
Adult ADHD, psychostimulants, co-morbidity

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu