VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Kwetiapina. W jakim celu stosujemy ten lek?
Quetiapine. What do we need this medicine for?

Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek, Paweł Pawełczak, Maja Polikowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 2(2)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Od 2005 roku kwetiapina jest najczęściej zapisywanym neuroleptykiem w USA. Równocześnie aż w około 70% zastosowań środek wykracza poza niszę wskazań antypsychotycznych. Lek zawdzięcza to w szczególności działaniom przeciwdepresyjnym, przeciwlękowym, stabilizacji nastroju, a przede wszystkim bezpieczeństwu stosowania. W pracy opisano przypadek pacjenta z pierwszym epizodem schizofrenii, o wcześniej wybitnie wyrażonej nietolerancji na farmakoterapię i cechach lekooporności, u którego zastosowanie kwetiapiny zredukowało objawy uboczne i przyczyniło się do poprawy stanu klinicznego.

Słowa kluczowe:
kwetiapina, neuroleptyki, objawy uboczne

Abstract:

From 2005 quetiapine is the most often prescribed antipsychotic in the USA. However, 70% of the drug is prescribed outside the antipsychotic indications (off-label). The present position of quetiapine results from its well-known properties like antideprssive, anxiolotyic, and mood stabilizing effects. It also reaches top position in all tolerance studies. A case of the early schizophrenia patient was presented. After a series of ineffective antipsychotic trials, inducing relentless and discouraging side-effects, proceeding administration of quetiapine, the patient improved substantially with quetiapine monotherapy.

Key words:
quetiapine, antipsychotics, side effects

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu