VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

W obronie Paula Schrebera
In defense of Paul Schreber

Zvi Lothane

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 3(3)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Daniel Paul Schreber (25.07.1842-14.04.1911) był niemieckim sędzią, odnoszącym sukcesy i cieszącym się powszechnym uznaniem, aż do momentu, gdy w wieku 51 lat ujawniły się u niego powtórnie zaburzenia nastroju. Historycznie, zostało zaproponowanych kilka wykluczających się lub uzupełniających rozpoznań: paranoja (Weber), dementia paranoides i parafrenia (Freud),affective disorder (Lipton), psychoza lęku (Angst-Psychose, Peters), psychoza depresyjna (Lothane). Pierwszy, umiarkowany (nerwicowy), i drugi, ciężki (psychotyczny) (1893-1902), epizod depresji Schrebera opisane są w książce Schrebera (Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken - 1903, Pamiętniki nerwowo chorego - 2006, a poprawnie przetłumaczone: Myśli nerwowo chorego). Tom Schrebera stał się jedną z najbardziej wpływowych książek w dziejach psychiatrii i psychoanalizy dzięki recenzjom w czasopismach psychiatrycznych, monografii Junga o schizofrenii oraz interpretacji Zygmunta Freuda (1911). Następnie koncepcje Freuda były wspierane lub kwestionowane przez licznych badaczy, z których najwięksi polemiści to między innymi Eugen Bleuler, Carl G. Jung, Melanie Klein, Ida Macalpine, Jacques Lacan, William G. Niederland, Morton Schatzman, Roberto Calasso, Gilles Deleuze, Harald Schultz-Hencke, Félix Guattari, Arnold Zweig i jego naśladowca - Elias Canetti i wreszcie Zvi Lothane. W ten sposób Paul Schreber stał się jedną z najważniejszych ikon naszej kultury.

Słowa kluczowe:
Schreber, Freud, Lothane, psychoanaliza

Abstract:

Daniel Paul Schreber (25 July 1842-14 April 1911) was a successful and highly respected German judge until he became ill for the second time at age 51. Historically, many congruent or contradictory diagnoses were proposed: paranoia (Weber), dementia paranoides and paraphrenia (Freud), affective disorder (Lipton), anxiety psychosis (Angst-Psychose, Peters), and depressive psychosis (Lothane). The first, moderate (neurotic) (1884-1885) and the second, severe (psychotic) (1893-1902) episodes of Schrebers depression are described in Schrebers book (Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken - 1903, mistranslated as Memoirs of My Nervous Illness, but correctly translated as Great Thoughts of a Nervous Patient). Schrebers volume became one of the most influential books in the history of psychiatry and psychoanalysis, thanks to its interpretation by Sigmund Freud (1911). Subsequently, Freuds ideas were confirmed or contested by a number of theorists, most notable, among others, being Eugen Bleuler, Carl G. Jung, Melanie Klein, Ida Macalpine, Jacques Lacan, William G. Niederland, Morton Schatzman, Roberto Calasso, Gilles Deleuze, Harald Schultz-Hencke, Félix Guattari, Arnold Zweig and his imitator Elias Canetti, and finally Zvi Lothane. In this way, Paul Schreber became one of the most important icons of our culture.

Key words:
Schreber, Freud, Lothane, psychoanalysis

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu