VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Randomizowane, całościowe badania kliniczne neuroleptyków atypowych: CATIE, CUtLASS1, EUFEST
Randomized, comprehensive research trials of atypical antipsychotics: CATIE, CUtLASS1, EUFEST

Sławomir Murawiec, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 3(3)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Dokonano metodologicznego przeglądu trzech największych w ostatnich latach, prospektywnych, randomizowanych badań neuroleptyków atypowych: CATIE, CUtLASS1 i EUFEST. Czas do przerwania leczenia z jakiegokolwiek powodu i/lub proporcja pozostawania (retencja) w badaniu stały się najpopularniejszymi celami podstawowymi prób klinicznych badających efektywność neuroleptyków. Czas do przerwania leczenia przy zastosowaniu olanzapiny był najdłuższy w badaniach CATIE i EUFEST, natomiast w badaniu CUtLASS1 uzyskano jej największą retencję. W przeciwieństwie do tych wskaźników tradycyjne miary, jak rezultaty skal klinicznych, są coraz częściej uważane za mające drugorzędne znaczenie i postrzegane jako trudne do klinicznej interpretacji. Na przykład pomiary jakości życia we wszystkich trzech cytowanych badaniach nie powiodły się.

Słowa kluczowe:
neuroleptyki atypowe, efektywność leczenia, schizofrenia

Abstract:

We have reviewed three of the biggest randomized, prospective atypical antipsychotic trials: CATIE, CUtLASS1 and EUFEST. The time to the discontinuation of treatment for any cause and/ or the proportion of the retention in the study became the most popular primary outcomes of the antipsychotic effectiveness trials. A duration of the successful treatment was significantly longer for the olanzapine groups in the CATIE and EUFEST studies and the biggest retention of olanzapine was observed in the CUtLASS1 trial. Contrary to that, traditional measurements like the results of clinical scales are being considered to be more and more the secondary outcomes and the phenomena that are hard to be clinically explained. E.g. the quality of life measurements failed completely in all three studies.

Key words:
atypical antipsychotics, treatment effectiveness, schizophrenia

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu