VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Wpływ kwetiapiny na funkcje poznawcze w schizofrenii
Effect of quetiapine on cognitive function in schizophrenia

Maja Polikowska, Bartosz Łoza, Anna Mosiołek, Joanna Pyrak

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W ciągu ostatnich dwóch dekad stopniowo wzrastało znaczenie funkcji poznawczych dla zrozumienia istoty schizofrenii oraz jej terapii. Było to skojarzone z powszechnym uznaniem teorii neurorozwojowej, jak i odkryciami nieprawidłowości strukturalnych i czynnościowych OUN. Badania nad funkcjonowaniem poznawczym pacjentów ze schizofrenią poświęcone były zwłaszcza wpływowi leczenia farmakologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem grupy neuroleptyków atypowych. Podstawowe znaczenie, ze względu na wielowymiarowe działania kliniczne, mają badania z wykorzystaniem kwetiapiny. Stosowane są w tym celu różne techniki pomiarowe, jak testy neurokognitywne, neuroobrazowanie (np. fMRI) oraz badania elektrofizjologiczne (np. pomiar tzw. negatywnego potencjału niezgodności, MMN). Współczesne badania potwierdzają, że kwetiapina, stosowana długotrwale, poprawia funkcjonowanie poznawcze w takich domenach, jak: funkcje wykonawcze (podejmowanie decyzji, hamowanie decyzji), sprawność językowa (fluencja słowna), zdolność do podtrzymania uwagi oraz generalnie niemotoryczna sprawność poznawcza.

Słowa kluczowe:
kwetiapina, funkcje poznawcze, testy neurokognitywne, ujemny potencjał niezgodności, MMN

Abstract:

During the last two decades the meaning of neurocognitive functioning for understanding and therapy of schizophrenia has been gradually corroborated. It is related to the common acceptation of a neurodevelopmental theory of this disease, as well as deficits in structural and functional activity of Central Nervous System. The main part of cognitive research is dedicated to the class of atypical antipsychotics, and especially quetiapine because of clinical multidimensionality of this drug. Cognitive results of quetiapine treatment are being assessed with neurocognitive tests, neuroimaging studies (e.g. fMRI), and electrophysiological trials (e.g. mismatch negativity potential, MMN). Long-term quetiapine treatment improves a wide array of cognitive domains, like executive functions (decision making, decision stopping) word fluency, sustained attention and a general effect of all non-motor cognitive functions.

Key words:
quetiapine, neurocognitive functioning, neurocognitive tests, mismatch negativity potential, MMN

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu