VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Wewnątrzkomorowy guz u pacjenta z zaburzeniami psychotycznymi ? opis przypadku
Intraventricular tumor in patient with psychotic symptoms - case study

Konrad Kraszewski, Joanna Araśniewicz

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Autorzy opisują przypadek pacjenta, który zgłosił się do szpitala z dość skąpym kontaktem słownym, spowolniały psychoruchowo, blady afektywnie, nieufny, wypowiadał treści urojeniowe prześladowcze i oddziaływania, miał poczucie zagrożenia i omamy słuchowe słowne od ponad tygodnia. W czasie badania pacjent był w lęku. W wykonanej tomografii komputerowej głowy wykryto w komorze bocznej prawej hiperdensyjny, wzmacniający się po podaniu kontrastu guz o gładkich zarysach. Rozpoznano oponiaka wewnątrzkomorowego. 
Wnioski: Zaburzenia psychiczne mogą być jedynym objawem w przypadku guzów wewnątrzkomorowych.

Słowa kluczowe:
tomografia komputerowa, guz wewnątrzkomorowy, zaburzenia psychotyczne

Abstract:

The authors describe the case of a patient who went to the hospital in a skimpy verbal contact, inhibited, pale, suspicious, with influence and persecution delusions, a sense of danger and auditory verbal hallucinations for over a week. During the examination, the patient was in fear. In computed tomography, it was found that there was a hyperdense tumor in a right ventricle, with smooth outline and typically reinforcement after contrast. Diagnosed - intraventricular meningioma. 
Conclusion: Psychiatric disturbances may be the only symptom of intraventricular tumors.

Key words:
computed tomography, intraventricular tumor, psychotic disorders

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu