VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Afektywna maska wczesnej fazy otępienia w chorobie Picka
Aff ective mask of early phase of Pick?s illness

Anna Mosiołek , Helena Oficjalska, Magdalena Krupa, Karolina Gnoińska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 2): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Autorzy opisali przypadek 66-letniej pacjentki leczonej psychiatrycznie od 8 lat z powodu postępującego pogarszania się funkcjonowania z nakładającymi się zaburzeniami nastroju z rozpoznaniem CHAD. Pacjentka była hospitalizowana psychiatrycznie w wieku 63 lat z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej epizod depresyjny. Pomimo wdrażania różnorakich strategii farmakologicznych, u pacjentki nadal występowała deterioracja funkcjonowania z postępującymi zmianami osobowościowymi, cechami depresji oraz nasiloną apatią. W wieku 63 lat była badana psychologicznie w trybie ambulatoryjnym w kierunku dysfunkcji OUN. Podczas aktualnego badania z pacjentką był trudny kontakt, była ona pobudzona psychoruchowo, niespokojna, na zadawane pytania odpowiadała lakonicznie. Analiza wyników przeprowadzonych testów wskazywała na znacznie obniżony zakres pamięci krótkoterminowej dla materiału słuchowego, poważne trudności w zakresie opracowania spostrzeżeniowego złożonego bodźca wzrokowego, obniżenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i planowania organizacji działania, obniżenie funkcji poznawczych w zakresie pamięci wzrokowej. Pacjentka została skierowana do Kliniki z rozpoznaniem zespołu depresyjnego. Obserwacja, nieskuteczność wcześniejszych prób leczenia, kompleksowe badania dodatkowe i neuropsychologiczne pozwoliły na postawienie rozpoznania choroby Picka i wdrożenie odpowiedniego leczenia, a w konsekwencji poprawę funkcjonowania pacjentki. Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki wysunięto wniosek, że wcześniejsze symptomy afektywne były objawami maskującymi narastające otępienie w przebiegu choroby Picka.

Słowa kluczowe:
otępienie, choroba Picka, zespół rzekomodepresyjny, testy neuropsychologiczne

Abstract:

In this paper a 66-year old female patient was described, with a long history of bipolar symptoms and ineffective bipolar treatment efforts, accompanied with continuous deterioration of functioning. Long-lasting observation, administration of neuropsychological test battery, and ineffectiveness of affective-focused treatment, led to Pick's disease provisional diagnosis. The SSRI treatment was implemented and some of patient's symptoms were resolved. The proceeding affective symptoms seemed to be masking Pick's disease process.

Key words:
dementia, Pick's illness, pseudodepressive syndrome, neuropsychological tests

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu