VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Politerapia kwetapiną w zaburzeniach psychicznych
Quetiapine polytherapy in mental disorders

Maja Polikowska, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek, Paweł Bednarski

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 2): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Ze względu na kliniczną złożoność zaburzeń psychicznych i nie do końca poznaną ich patogenezę realizacja leczenia w warunkach monoterapii może okazać się wyzwaniem niemożliwym do osiągnięcia. W psychiatrii większość chorób cechuje się nieprzewidywalną dynamiką i zmiennością objawów psychopatologicznych. Powszechne jest również zjawisko współchorobowości (np. dodatkowe zaburzenia osobowości lub reakcje depresyjne). Wszystko to powoduje, że dostępne środki często nie są w stanie zapewnić zadowalającej poprawy. Odnosi się to zarówno do stanów ostrych, jak i długotrwałej terapii. Konieczne staje się wtedy włączenie kolejnego leku. Kwetiapina, ze względu na unikalne właściwości, stała się jednym z najczęściej stosowanych leków w warunkach politerapii. Jest to formalnie środek z grupy neuroleptyków atypowych, jednak dodatkowe właściwości przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, normalizujące zachowanie, prokognitywne i inne, przy względnie wysokiej tolerancji, spowodowały jej popularność w złożonych terapiach.

Słowa kluczowe:
politerapia, kwetiapina, CHAD, schizofrenia

Abstract:

Due to a great diversity of mental disorders, as well as the lack of explained pathogenesis, monotherapy might turn out to be a great challenge that cannot be achieved for real. In psychiatry, many disorders demonstrate unpredicted dynamics and unstable symptomatology. The co-morbidity is also a common phenomenon (such as additional personality disorders or depressive reactions). All these factors make the available therapies sometimes unable to bring a meaningful improvement, including both severe states and long-term therapies. Quetiapine being atypical neuroleptic is not only effective, but offers additional off-label indications as antidepressive effect, anxiolotyic, pro-cognitive, sedative, etc., concurrently with a relatively high profile of tolerance.

Key words:
polytherapy, quetiapine, bipolar disorder, schizophrenia

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu