VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Nietolerancja laktozy w praktyce psychiatrycznej
Lactose intolerance in psychiatric practice

Natalia Nowak, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2.(NR 4): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Zaburzenia trawienia laktozy oraz objawy nietolerancji na pokarmy mleczne należą do najczęstszych dysfunkcji przewodu pokarmowego. Nietolerancja laktozy objawia się w postaci biegunek, bólów brzucha, nudności, uczucia przelewania, niestrawności, a także szeregu objawów ogólnoustrojowych i psychiatrycznych. Hipolaktazja typu dorosłych dotyczy blisko 70% społeczeństwa na świecie. Leczenie zależy od wrażliwości pacjenta i polega na wyeliminowaniu lub ograniczeniu podaży tego dwucukru wraz z dietą. Laktoza jest powszechnie stosowana w przemyśle farmaceutycznym jako wypełniacz i środek rozcieńczający w recepturze aptecznej. Jako składnik wielu leków dostępnych na polskim rynku może w łatwy sposób wywołać objawy nietolerancji u osób podatnych. Opisano przypadek nietolerancji na trzy leki psychoaktywne (olanzapina, kwetiapina, lamotrygina), zawierające laktozę.

Słowa kluczowe:
laktoza, nietolerancja laktozy, leki neuropsychiatryczne

Abstract:

The lactose malabsorption and milk products intolerance symptoms are the most common alimentary tract disorders. The syndrome of lactose intolerance includes diarrhea, abdominal pain, nausea, and flatulence. The lactose intake also causes a range of systemic and psychiatric symptoms. The adult-type hypolactasia affects some 70% of the world population. Treatment concepts depend on patient?s sensitivity and focus on elimination or reduction of the amount of lactose in the diet. Lactose is widely used as a filler or diluent in pharmaceutical industry. A lot of medications available in the Polish market contain the lactose in amounts that could easily cause symptoms in prone individuals. A case of lactose intolerance of three psychoactive drugs (olanzapine, quetiapine, lamotrigine) containing lactose was described.

Key words:
lactose, lactose intolerance, neuropsychiatric drugs

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu