VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Kiedy pozytywne myśli same przychodzą do głowy - jak leki SSRI zmieniają przetwarzanie informacji emocjonalnych u osób z depresją? Ilustracja kliniczna
When the positive thoughts appear themselves. The impact of SSRI drugs on emotional processing in depression. Clinical vignette

Sławomir Murawiec

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2.(NR 4): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Praca zestawia dwa źródła danych: relację pacjenta na temat subiektywnie odczuwanych efektów działania leku z grupy SSRI i wyniki badań naukowych nad zmianą przetwarzania informacji o znaczeniu emocjonalnym pod wpływem leczenia przeciwdepresyjnego (w tym pod wpływem podawania leków z grupy SSRI). Relacja pacjenta opisuje zmiany w subiektywnie spostrzeganym sposobie myślenia, spostrzegania innych osób oraz zakresie funkcjonowania społecznego. Omówione dane pochodzące z literatury naukowej koncentrują się na temacie neuropsychologicznej hipotezy działania leków przeciwdepresyjnych. Zgodnie z tą hipotezą efekt działania tej grupy leków mediowany jest przez zmiany na poziomie przetwarzania informacji o znaczeniu emocjonalnym u osób poddanych ich działaniu. Hipotezę tę wzmacniają wyniki badań neuroobrazowych (z zastosowaniem funkcjonalnego MRI), wskazujące na zmiany w aktywności (reaktywności) jądra migdałowatego obserwowane u osób, którym podano leki.

Słowa kluczowe:
depresja, farmakoterapia, przetwarzanie informacji, escitalopram

Abstract:

The paper combines two sources of data. The first one is the relation of patient concerning subjective experiences during the SSRI treatment. The second one is the result of scientific research on emotional processing in groups of healthy volunteers and depressed patients under antidepressant therapy. The patient describes his new way of thinking and perceiving social interactions as well as new possibilities of functioning in social domains. Research data are focused on cognitive neuropsychological hypothesis of antidepressant drug action (modifications of emotional processing under treatment). This concept is supported by neuroimaging data that show changes in reactivity of amygdala in subjects who received antidepressants.

Key words:
depression, pharmacotherapy, emotional processing, escitalopram

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu