VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół odstawienny po lekach przeciwdepresyjnych
Antidepressant discontinuation syndrome

Julita Kwaśna, Bartosz Łoza, Aleksandra Kwaśna, Paulina Wnukiewicz, Anna Mosiołek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 1): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Wskazania do stosowania leków przeciwdepresyjnych, głównie SSRI i SNRI, stale się poszerzają. Leki te są uważane za bezpieczne. Jednak w związku z nagłym ich odstawieniem mogą pojawić się objawy zespołu odstawiennego, w skład którego wchodzą objawy somatyczne i psychopatologiczne. Nierozpoznanie zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości jako zespołu odstawienia spowoduje niepotrzebne leczenie "nawrotu" choroby podstawowej lub chorób somatycznych. Ważną grupą pacjentów są kobiety w ciąży i noworodki, gdyż wymagają specjalistycznej opieki okołoporodowej z powodu ryzyka wystąpienia powikłań.

Słowa kluczowe:
zespół odstawienny, SSRI, SNRI, leki przeciwdepresyjne, ciąża, noworodek

Abstract:

Antidepressant drugs, nowadays mostly SSRIs and SNRIs, are widely used because their indications are more and more broadened. They are thought to be secure. however, when a patient stops taking them, the discontinuation syndrome may appear. It consists of somatic and psychological signs and symptoms. When a doctor doesn't recognize symptoms as the discontinuation syndrome, it may lead to unnecessary treatment of "relapse" or somatic adverse effects. Pregnant women and newborn babies are important groups because they need additional care in case of discontinuation complications.

Key words:
discontinuation syndrome, SSRI, SNRI, antidepressant drugs, pregnancy, newborn

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu