VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Opipramol - znany lek, szerokie możliwości stosowania
Opipramol ? a known drug with wide indications for its use

Iwona Patejuk-Mazurek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Mimo że obecnie dysponujemy szeroką gamą środków przeciwdepresyjnych, a część neuroleptyków uzyskała rejestrację w leczeniu zaburzeń nastroju, są leki, które ze względu na kliniczną przydatność wydają się godne przypomnienia. Takim środkiem jest opipramol. Zsyntetyzowany w latach 60. ubiegłego wieku jako analog imipraminy, w celu leczenia objawów depresyjnych okazał się bardzo skuteczny w leczeniu zaburzeń lękowych, praktyka kliniczna zaś potwierdziła jego przydatność w leczeniu także innych zaburzeń psychicznych. Autorka dokonała przeglądu literatury dotyczącej zastosowań leku. Opipramol, mimo istnienia na rynku innych środków, jest nadal skuteczną i bezpieczną metodą farmakologicznego leczenia zaburzeń lękowych i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (somatoformicznych).

Słowa kluczowe:
zaburzenia lękowe, zaburzenia somatoformiczne, opipramol

Abstract:

Although we have a variety of antidepressants at our disposal as well as some atypical neuroleptics that have also been registered as indicated for treatment of mood disorders, there are drugs which due to their clinical usefulness seem to be worth remembering. Such a drug definitely is opipramol. Synthesized in the 1960s as an imipramine analogue to treat depressive symptoms, it proved to be highly effective in the treatment of anxiety disorders. Moreover, clinical practice has confirmed its usefulness in treatment of other psychiatric disorders. The author presents the review on available literature on the use of opipramol. It used to be administered, as an effective and well tolerated drug, mostly in anxiety and somatoform disorders.

Key words:
anxiety disorders, somatoform disorders, opipramol

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu