VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Leczenie piracetamem w powikłanym zespole zaburzeń neuropsychicznych
Piracetam treatment of complex neuropsychiatric comorbid syndrome

Joanna Grzesiewska, Bartosz Łoza, Joanna Sadowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Łagodne zaburzenia poznawcze (Mild Cognitive Impairment, MCI) występują u blisko 15?30% pacjentów około 60. r.ż. W dobie coraz dłużej utrzymującej się aktywności zawodowej i społecznej społeczeństwa ustalenie prawidłowej diagnozy u osób z zaburzeniami pamięci i prowadzenie leczenia farmakologicznego i behawioralnego nabiera szczególnie dużego znaczenia. Piracetam, lek nootropowy, o potwierdzonym w badaniach wpływie na poprawę płynności błon komórkowych i zwiększenie przemian energetycznych w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, jest bezpiecznym i dobrze tolerowanym wyborem w leczeniu MCI. W artykule opisano przypadek 58-letniego pacjenta, u którego po rozpoznaniu łagodnych zaburzeń poznawczych włączono piracetam w dawce 3200 mg, w efekcie uzyskano poprawę w zakresie funkcjonowania społecznego, samooceny i nastroju. Zaprezentowano testy psychologiczne, które mogą być użyteczne w diagnostyce funkcji poznawczych w MCI.

Słowa kluczowe:
piracetam, MCI, lek nootropowy, funkcjonowanie społeczne

Abstract:

Mild Cognitive Impairment (MCI) occurs approximately in 15-30% of patients who are about 60 years old. In the era of sustained longer job and social activity it becomes particularly important to establish the proper diagnosis for patients with memory impairment and administer the pharmacological and behavioral treatment. It has been confirmed that piracetam, a nootropic drug, improves the liquidity of cell membranes and increases the metabolism of CNS cells. It is also safe and well tolerated, so it is a good option for the treatment of MCI. It is described the case of a 58-year-old patient, who was treated with piracetam 3200 mg/day after MCI diagnosis had been established, resulting in the improvement of social functioning, self-esteem and mood. Neurocognitive tests that are used to diagnose MCI are presented.

Key words:
piracetam, MCI, nootropic drug, social functioning

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu