VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Alkohol i napady padaczkowe
Alcohol and epileptic seizures

Maria Magdalena Szubert-Czarnocka

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Impulsem do przedstawienia niniejszego opracowania były rozpoznania zawarte w skierowaniach na badanie elektroencefalograficzne osób z problemem alkoholowym i napadami padaczkowymi takie jak "Zespół zależności alkoholowej. Padaczka". Czy takie rozpoznanie jest słuszne? Jak często spotykamy się z tym problemem? Celem pracy była próba odpowiedzi na te pytania na podstawie studiów literaturowych oraz prac własnych. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na mnogość czynników mających wpływ na wystąpienie napadów padaczkowych u osób z problemem alkoholowym.

Słowa kluczowe:
alkohol, napady padaczkowe

Abstract:

The impulse to present the following publication was the diagnosis in the referral to do EEG exam for alcoholic patients with epileptic seizures 'Alcoholism. Epilepsy'. Is this diagnosis right? How often do these seizures occur in alcoholic patients In our hospital? The purpose of this publication is to present, on the basis of chosen publication and personal experience, information about epileptic seizures among people who abuse alcohol. Also the aim is to pay attention to plurality factors affecting the occurrence of epileptic seizures and as a result the appropriate action.

Key words:
alcohol, epileptic seizures

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu