VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Arteterapia - leczenie poprzez wartości
Art therapy ? healing with values

Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Anna Zielińska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 3): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W pracy opisano pierwszy etap badań z dziedziny arteterapii z udziałem pacjentów z rozpoznaniem depresji. Badania prowadzono w ramach projektu "Od działalności artystycznej do rehabilitacji własnych kompetencji". W trakcie arteterapii skoncentrowano się na działaniach o charakterze poznawczym, emocjonalnym oraz behawioralnym. W studium przypadków opisano przebieg sesji arteterapeutycznych. Podano diagnozę jednostki chorobowej, wiek i płeć pacjenta, temat sesji, wypowiedzi pacjenta powstałe w trakcie sesji oraz opisano powstałe wytwory plastyczne pacjenta. Wyniki te będą stanowiły uzupełnienie badań statystycznych określających efektywność oddziaływań arteterapeutycznych w psychiatrii.

Słowa kluczowe:
psychiatria, arteterapia, depresja, lęk

Abstract:

In this paper we present the first phase of research in the area of art therapy with the active participation of depressive patients. The research was done as a part of the project 'From artistic activity to rehabilitation of personal capacities'. We were focused on cognitive, emotional, and behavioral aspects of art therapy. We reconstruct and explain the course of artetherapeutic sessions. In each case study there are given: diagnosis, patient?s age and sex, session?s topic, patient's oral statements, and the outcome of his or her artistic activity during the session. Those cases will be complemented by statistical results, what finally determine effectiveness of artetherapeutic activities in psychiatry.

Key words:
psychiatry, art therapy, depression, anxiety

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu