VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Farmakologiczne leczenie w chorobie afektywnej dwubiegunowej - kwetiapina
Pharmacological treatment in bipolar disorder - focus on quetiapine

Iwona Patejuk-Mazurek, Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Joanna Sadowska, Maja Polikowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Od czasu zarejestrowania przez FDA (Food and Drug Administration) w 2003 r. kwetiapiny do stosowania w manii i mieszanych epizodach zaburzenia dwubiegunowego (monoterapia lub w połączeniu ze stabilizatorem nastroju) ukazuje się coraz więcej badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tego atypowego neuroleptyku. Wyjątkowe właściwości kwetiapiny czynią ją bardzo użyteczną w leczeniu każdej fazy zaburzeń dwubiegunowych. W niniejszej pracy autorzy podsumowują stan wiedzy na ten temat.

Słowa kluczowe:
kwetiapina, zaburzenie dwubiegunowe

Abstract:

After registration of quetiapine in acute mania and mixed episodes (monotherapy or polytherapy with mood stabilizers) by FDA (Food and Drug Administration) in 2003, there are more and more works that confirm efficacy and tolerability of that atypical neuroleptic in bipolar disorder. Exceptional properties of quetiapine cause it very useful in the treatment of any type of bipolar episodes. Authors describe current review of that topic.

Key words:
quetiapine, bipolar disorder

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu