VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Biologiczne determinanty nieprzystosowania społecznego
Biological determinants of social maladjustment

Renata Markiewicz, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jarosz

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 4)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W pracy omówiono korelaty biologiczne: genetyczne, hormonalne i neurologiczne, mogące mieć związek z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w środowisku społecznym. Dokonano przeglądu piśmiennictwa, obejmującego: czynniki genetyczne (antropologia i dziedziczenie), hormonalne (zaburzenia funkcji tarczycy, nadnerczy, trzustki, gruczołów przytarczycznych, gruczołów płciowych) oraz neurologiczne. Przedstawiony w pracy przegląd literatury ma na celu próbę określenia wspólnych płaszczyzn badawczych różnych nauk o człowieku i ustalenie biologicznych determinantów procesu socjalizacji.

Słowa kluczowe:
czynniki biologiczne, nieprzystosowanie społeczne

Abstract:

The article discusses biological correlates: genetic, hormonal and neurological, which may be associated with the normal functioning of an individual in the social environment. A review of literature was performed which covered: genetic factors (anthropology and inheritance), hormonal factors (functional disorders of the thyroid gland, adrenal gland, pancreas, parathyroid glands, sex glands) and neurological factors. The literature review presented is aimed at searching for common research areas between various human sciences and establishment of biological determinants in the context of the process of socialization.

Key words:
biological factors, social maladjustment

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu