VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Ropinirol – właściwości farmakologiczne i zastosowanie w praktyce klinicznej
Ropinirole – pharmacological properties and clinical applications
 
Halina Sienkiewicz-Jarosz, Przemysław Bieńkowski
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
Ropinirol należy do grupy agonistów receptorów dopaminergicznych, stanowiących obok lewodopy podstawową formę terapii farmakologicznej choroby Parkinsona.
Pierwotnie leki te testowano w leczeniu powikłań terapii lewodopą. Jednak wyniki późniejszych badań pokazały, że są one dobrą opcją terapeutyczną również na początku choroby, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lewodopą. Korzyść ze stosowania agonistów receptorów dopaminergicznych polega na mniejszym ryzyku wczesnych powikłań  ruchowych w postaci fluktuacji ruchowych oraz dyskinez. Najczęściej stosowanym lekiem z tej grupy jest w Polsce ropinirol. Wskazania do leczenia obejmują chorobę Parkinsona i zespoły parkinsonowskie, jak również zespół niespokojnych nóg.
 
Słowa kluczowe:
ropinirol, choroba Parkinsona, zespół niespokojnych nóg
 
Abstract
Ropinirole is a dopamine agonist, representative of a class of drugs that are one of the primary therapy for Parkinson’s disease. Originally this group of drugs was used to treat complications of levodopa therapy. However, the results of recent studies have shown that they are also a good therapeutic option from the beginning of the disease, either alone or in combination with levodopa. The advantage of using dopamine agonists is a lower risk of early motor complications such as motor fluctuations and dyskinesias. The drug most commonly used in Poland is ropinirole. It is indicated in the treatment of Parkinson’s disease and parkinsonian syndromes as well as the restless legs syndrome.
 
Key words:
ropinirole, Parkinson’s disease, Restless Legs Syndrome (RLS)
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu