VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leczenie pogranicznych zaburzeń osobowości. Część II: psychoterapia
Treatment of borderline personality disorder. Part II: psychotherapy
 
Tytus Koweszko, Anna Mosiołek
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
W ostatniej dekadzie w piśmiennictwie nt. leczenia zaburzeń pogranicznych szczególną skuteczność przypisuje się dwóm podejściom terapeutycznym: psychodynamicznemu i poznawczo-behawioralnemu. Metaanalizy Leichsenringa i Leibinga wskazują, że oba nurty terapeutyczne dają wyraźne efekty i poprawę funkcjonowania, jak również pozwalają na zmiany wzorców zachowań u osób z osobowością pograniczną. Należy jednak pamiętać, że techniki w nurcie psychodynamicznym niosą za sobą pewne zagrożenia dla niespójnych pacjentów pogranicznych.
Eklektyczne podejście, w którym stosowane są różne techniki na różnych etapach leczenia, może przynieść maksymalne korzyści pacjentom, jak również ułatwiać pracę terapeutów.
W przypadku osobowości pogranicznej również komfort pracy terapeuty jest niezwykle istotny, ponieważ silne reakcje przeciwprzeniesieniowe mogą spowodować szkody, zarówno dla leczonego, jak i leczącego.
 
Słowa kluczowe:
pograniczne zaburzenie osobowości, psychoterapia psychodynamiczna, dialektyczna terapia behawioralna
 
Abstract
During the last decade, the effectiveness of two therapeutic schools, i.e. psychodynamic and cognitive-behavioral ones, was mostly analyzed in relation to borderline personality disorder (BPD). Leichsenring’s and Leibing’s meta-analyses indicated that both concepts are able to prove clear therapeutic effects and improve the functioning, as well as allow to change patterns of the borderline behavior. However, it should be kept in mind, that psychodynamic techniques may result in some adverse consequences because of internal incoherence of BPD patients. The integrative psychotherapeutic school can bring maximum benefits for patients, as well as facilitate the work of therapists. In a case of BPD, the comfort of the therapist is also extremely important, as strong countertransference reactions may in fact cause harm for both patients and therapists.
 
Key words:
borderline personality disorder, psychodynamic psychotherapy, Dialectical Behavior Therapy, DBT
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu