VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Badanie stanu psychicznego oskarżonego połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym – wybrane zagadnienia
Notes about inpatient forensic assessment of defendant in psychiatric hospital
 
Sebastian Ładoś
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
Artykuł dotyczy przesłanek zarządzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego w postępowaniu karnym. Jest próbą przedstawienia doświadczeń z ostatnich lat związanych ze stosowaniem art. 203 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) po nowelizacji wywołanej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2007 r.
 
Słowa kluczowe:
obserwacja sądowo-psychiatryczna
 
Abstrac t
This article is related to penal procedure premises of regulations of forensic observation of psychiatric defendants. It is the presentation of certain experiences from last several years with application article 203 of Polish penal procedure Code, after amendments evoked from the 10th July 2007 judgement of the Polish Constitutional Tribunal.
 
Key words:
inpatient forensic assessment
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu