VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Neuropsychiatria
Neuropsychiatry

Bartosz Łoza1,2
1 Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Streszczenie
Neuropsychiatria jest częścią medycyny i zajmuje się zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z chorób centralnego układu nerwowego. Według niektórych jest ona poprzedniczką psychiatrii i neurologii, według innych zaś wyraża rzeczywiste i rosnące nakładanie się obu tych podspecjalności. Niektórzy lekarze i naukowcy twierdzą, że skala zbliżenia neurologii i psychiatrii tworzy już specjalność niezależną od tych dziedzin.
Współcześnie neuropsychiatria stała się rosnącą częścią psychiatrii – na jej rozwój mają wpływ zwłaszcza zdobycze funkcjonalnego neuroobrazowania – jak również pozostaje ściśle związana z behawioralną neurologią, dążącą do poprawy jakości życia pacjentów.
Słowa kluczowe: neuropsychiatria, poznanie, fMRI

Abstract
Neuropsychiatry is a part of medicine dealing with mental disorders attributable to diseases of the central nervous system. For some, it preceded the current disciplines of psychiatry and neurology, and for others, it expresses the real and growing overlap between both subspecialties. Some physicians and scientists argue for a rapprochement of neurology and psychiatry, forming a specialty above and beyond psychiatry and neurology. Today, neuropsychiatry has become a growing subspecialty of psychiatry, especially propelled by functional neuroimaging and is also closely related to behavioral neurology, focused on quality of life of neurological patients.
Key words: neuropsychiatry, cognition, fMRI

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu