VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Styl radzenia sobie ze stresem wśród studentów kierunków medycznych
Style of coping with stress among students in medical fields
Renata Markiewicz1, Ewa Humeniuk2

1 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Zakład Zaburzeń i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Studenci kierunków medycznych jako przyszli pracownicy służby zdrowia będą narażeni w przyszłości na działanie różnych czynników stresujących w swojej pracy. Nie tylko obowiązki zawodowe i odpowiedzialność za pacjenta, ale również sposób reagowania i związane z tym style radzenia sobie w sytuacjach stresowych staną się w przyszłości ważnym elementem poprawnie wykonywanych obowiązków służbowych. Style te będą o tyle istotne, iż w pewnym zakresie stanowić będą czynnik ochronny przed zespołem wypalenia zawodowego. W pracy dokonano analizy stylów radzenia sobie ze stresem wśród studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego przy użyciu skali CISS.
Słowa kluczowe: sytuacje stresowe, styl reagowania, studenci kierunków medycznych, profesje medyczne

Abstract
Students of various medical professions, as prospective health care professionals will be exposed to stressors in their future work. Not only professional duties and responsibility for patients but also the ways of responding and the associated styles of dealing with stressful situations will be an important part of their future properly performed professional duties. These styles will be significant insofar as to some extent it will constitute a protective factor against the burnout syndrome. This paper presents an analysis of the style of coping with stress among students of the Faculty of Nursing and Health Sciences at the Lublin Medical University carried out with the CISS measurement.
Key words: stressful situations, response style, medical students, medical professions

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu