VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Escitalopram rozpuszczalny w jamie ustnej (ODT), czyli odpowiedź na pytanie, jak jeszcze możemy usprawnić leczenie zaburzeń emocji
Escitalopram orally-disintegrating tablets (ODT), which is the answer to the question, how we can improve the treatment of emotional disorders

Maja Polikowska1,2, Małgorzata Reszczyńska2,3, Bartosz Łoza1,2
1 Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Amici Instytut
3 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 

STRESZCZENIE
Rosnąca fala nowych zaburzeń depresyjnych i lękowych sprawia, że potrzebujemy coraz lepszych i bardziej nowoczesnych rozwiązań dla pacjentów. Współczesny świat powoduje, że żyjemy szybciej, intensywniej, nie mając czasu na nic, a w szczególności na choroby i ich leczenie. Aktualne zapotrzebowanie to środek farmakologiczny, który nie tylko stanie się „pigułką szczęścia”, ale również zadziała maksymalnie szybko i docelowo, nie powodując spowolnienia w zachowaniu pacjenta. To też taki lek, który będzie można przyjąć w każdej chwili, dyskretnie i komfortowo. Rozwiązaniem podyktowanym współczesnym stylem życia oraz obecnością chorób cywilizacyjnych, jakimi stają się zaburzenia afektywne i lękowe, wydaje się escitalopram ODT, czyli lek w formie tabletek ulegających szybkiemu rozpadowi w jamie ustnej. Escitalopram w klasycznej formie stał się liderem w grupie leków przeciwdepresyjnych dzięki bezpieczeństwu stosowania, skuteczności oraz tolerancji. Escitalopram w formie ODT wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakie przed lekarzami stawiają pacjenci: m.in. potrzebie, by leczenie było szybsze, a poprawa pełniejsza i lepsza jakościowo.
Słowa kluczowe: escitalopram ODT, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, tolerancja, poprawa współpracy, wysoka skuteczność

ABSTRACT
The growing rate of depressive and anxiety disorders causes needs for more effective and more innovative solutions for patients. The modern world makes us live faster, stronger, not having time for anything, and in particular not to be ill and to treat ourselves. Current demand is for the drug that is not only able to be “happiness pill” but also works up quickly and ultimately, without slowing down the patient. It also should be the drug that can be taken at any time in privacy and comfort. The solution for the modern lifestyle and civilization diseases, like affective and anxiety disorders, seems to be escitalopram ODT, i.e. medication in the form of tablets quickly disintegrating in the mouth.
Escitalopram in its classical form has become a leader in a group of antidepressants, thanks to safety of use, effectiveness and tolerability. In the form of ODT, escitalopram meets the needs put by patients to the doctors. Needs for treatment to be faster and improving quality of life.
Key words: escitalopram ODT, orally-disintegrating tablets, tolerance, compliance improvement, high efficacy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu