VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Nerwica lękowa – czy tylko? Opis przypadku
Anxiety disorder or something else? Case report

Dorota Jasińska, Jerzy Boczoń
Oddział Neurologiczny, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach

STRESZCZENIE
Zaburzenia lękowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarzy pierwszego kontaktu, a także drugą po depresji (chorobie afektywnej jednobiegunowej) przyczyną wizyt w poradniach zdrowia psychicznego.
Szybki rozwój cywilizacyjny, skupienie się na dobrach konsumpcyjnych i rozluźnienie emocjonalnych relacji rodzinnych sprzyja powstawaniu coraz większej liczby zaburzeń psychicznych. Jak się przewiduje, staną się one plagą dwudziestego pierwszego wieku. Średnio co czwarty mieszkaniec naszej planety cierpi lub będzie cierpiał na któreś z kręgu zaburzeń psychicznych.
W poniższym artykule przedstawiamy opis przypadku 46-letniego mężczyzny, u którego zaburzenia lękowe były pierwszą manifestacją poważnych zaburzeń endokrynologicznych. Ponieważ nie były one leczone, doprowadziły do udaru mózgu i trwałego kalectwa, zagrażając bezpośrednio życiu pacjenta.
Słowa kluczowe: nadczynność tarczycy, anty-TSHR, przełom tarczycowy, udar niedokrwienny, psychosomatyka

ABSTRACT
Anxiety disorders are among the most common reasons of visits to GPs and also the second most frequent to psychiatric outpatient clinics (just right after unipolar affective disorder).
The fast development of the civilization, focusing on consumer goods and disintegrating family relationships influence excessively the emotional stability and cause many psychiatric disorders which are said to become the plague of the 21st century. On average, every fourth inhabitant of our planet is suffering or will suffer from any of the range of mental disorders.
In our article we describe a case of the 46-year old male who suffered from anxiety what was the first symptom of the severe endocrinological disorders which undiagnosed and untreated led to life-threatening ischemic stroke and permanent disability.
Key words: hyperthyroidism, thyrotoxicosis, anti-TSHR, ischaemic stroke, psychosomatics

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu