VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Czy nicergolina jest typową pochodną alkaloidów sporyszu? Uwagi do opinii Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) z 2013 r. w sprawie ograniczenia stosowania leków zawierających pochodne alkaloidów sporyszu
Is nicergoline a typical derivative of ergot alkaloids? Comments on the opinion of the European Medicines Agency (EMA) from 2013 on the restriction of the use of medicines containing ergot derivatives
Przemysław Bieńkowski1, Halina Sienkiewicz-Jarosz2
1 Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
2 I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
STRESZCZENIE
Celem niniejszego komentarza jest krytyczne omówienie opinii Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) z 2013 r. dotyczącej nowych ograniczeń stosowania leków zawierających pochodne alkaloidów sporyszu. Szczególny nacisk w komentarzu położono na wymienione w opinii EMA działania niepożądane pochodnych alkaloidów sporyszu i powiązanie ich z nicergoliną.
Słowa kluczowe: nicergolina, zwłóknienie, zatrucie sporyszem, EMA
 
ABSTRACT
The aim of this commentary is to critically review the opinion issued by European Medicines Agency (EMA) in 2013 on new restrictions on use of medicines containing ergot derivatives. A special emphasis is given to applicability of safety concerns listed in the EMA document to nicergoline.
Key words: nicergoline, fibrosis, ergotism, EMA
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu