VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leczenie zaburzeń poznawczych
– Święty Graal leczenia schizofrenii
Treatment of cognitive dysfunctions
– the Holy Grail of schizophrenia treatment
Marek Krzystanek1, Katarzyna Piekarska-Bugiel1, Artur Pałasz2Ewa Martyniak1, Irena Krupka-Matuszczyk1
1 Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Zakład Histologii, Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
STRESZCZENIE
Zaburzenia poznawcze są objawem osiowym schizofrenii. Występują one już kilka lat przed ostrym epizodem choroby i utrzymują się przez resztę życia. Nawet leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji mają niepełną skuteczność w leczeniu schizofrenicznych dysfunkcji kognitywnych. W artykule omówiono mechanizm zaburzeń poznawczych w ujęciu teorii neurorozwojowej i glutaminergicznej. Przedstawiono również terapeutyczne implikacje naukowego modelu schizofrenii.
Słowa kluczowe: schizofrenia, zaburzenia poznawcze, hipoteza neurorozwojowa, hipoteza glutaminergiczna
ABSTRACT
Cognitive dysfunctions are the core symptom of schizophrenia. The cognitive dysfunctions are present many years before the first episode of the disease and continue for the rest of life. Even the second generation antipsychotics have the partial effectiveness in the treatment of schizophrenic cognitive dysfunctions. The article describes the mechanism of cognitive dysfunctions according to the neurodevelopmental and glutamatergic theories. The therapeutic implications of the scientific model of schizophrenia are presented, too.
Key words: schizophrenia, cognitive dysfunctions, neurocognitive hypothesis, glutamatergic hypothesis
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu