VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Chmura internetowa w psychiatrii
Internet Cloud in psychiatry
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Dostępna od niedawna Chmura internetowa umożliwia taki sposób leczenia pacjentów psychiatrycznych, dzięki któremu mają oni znowu szansę kierować swoim życiem, przebywać we własnym domu, a nie w szpitalu czy domu opiekuńczym. Na samym początku systemy oparte na technologii chmurowej sprowadzały się głównie do noszenia przez pacjentów urządzeń wyposażonych w różne witalne czujniki. Czujniki te mogły sprawdzać ruch, mierzyć stężenie glukozy we krwi u osób cierpiących na cukrzycę, ciśnienie krwi u chorych kardiologicznych czy stężenie tlenu we krwi u osób z chorobami układu oddechowego. Kolejnym etapem rozwoju technik było wprowadzenie zaawansowanych systemów telemedycznych, wspomagających proces
diagnozy i leczenia, czy nawet mierzących poziom stresu i stan emocji. Współczesne technologie chmurowe są niezawodne, bezpieczne, dostępne całą dobę, samouczące się, coraz mniej kosztowne, zorientowane na potrzeby klienta i gwarantujące łatwy dostęp ze wszystkich urządzeń mobilnych. Chmura stwarza również możliwość włączenia pacjenta do sieci społecznościowych, faktycznie wspierając wszystkie aspekty medyczne stylu życia. Oznacza to, że aplikacje chmurowe są gotowe na takie największe wyzwania psychiatryczne jak pełne zaangażowanie pacjenta w proces leczenia czy na skuteczną profilaktykę zaburzeń cywilizacyjnych, w tym zaburzeń lękowych, depresyjnych i uzależnień.
Słowa kluczowe: Chmura, Internet, telemedycyna, profilaktyka, depresja, stres, zaburzenia cywilizacyjne
 
Abstract
The new Internet Cloud can put psychiatric patients back in charge of their lives by allowing them to stay rather at home than in a hospital or care home. At the beginning, Cloud-based health systems included mostly wearable devices containing various sensors. Such sensors might, for example, measure movements, blood glucose level for people with diabetes, blood pressure for heart patients or blood-oxygen level for people with respiratory disease. The next step for Cloud computing development is related to more advanced telemedicine systems, supporting diagnosis and treatment process or even estimating stress and mood level. Contemporary Cloud systems are reliable, secure, always-on, self-learning, less and less expensive, client-oriented and easy to access through all mobile devices. The Cloud gives the opportunity to create also the patient-to-patient social networking, actually supporting all medical aspects of patients’ lifestyle. It means Cloud apps are ready for the greatest psychiatric challenges like patients’ full engagement in the treatment process, and effective prophylaxis of civilization disorders, like anxiety, depression, and dependence disorders.
Key words: Cloud, Internet, telemedicine, prophylaxis, depression, stress, civilization disorders
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu