VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Nowości w neuropsychiatrii w 2016 r.
New entries in neuropsychiatry in 2016

Bartosz Łoza, Maja Polikowska, Mariusz Bartyzel, Adam Bycul, Ałbena Grabowska, Dorota Kukulska, Piotr Smolaga, Monika Staruch, Magdalena Wilk-Maciejewska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie
Postęp odkryć w neuronauce stopniowo przekłada się na praktyczne – farmaceutyczne i  instrumentalne – metody leczenia OUN. Innowacyjne zabiegi, jak wszczepianie elektrod głęboko w  mózgu w  leczeniu ciężkich zaburzeń neuropsychiatrycznych, oraz badania nowych leków dają obiecujące rezultaty. Metody te opierają się na prawdziwym zrozumieniu funkcjonowania mózgu w  zdrowiu i  chorobie. Jest coraz bardziej możliwe prowadzenie leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych, sięgając bezpośrednio do odkryć nauk skoncentrowanych na OUN. W artykule przedstawiono nowe leki i technologie, które umożliwiają zwiększenie skuteczności leczenia w neuropsychiatrii.
Zaprezentowano ponadto nowe dane na temat wpływu zmian stylu życia na stan psychiczny.
Słowa kluczowe: nowe leki neuropsychiatryczne, nowe metody terapii, OUN, styl życia
 
Abstract
The torrent of discoveries in neuroscience is being gradually translated into pharmaceutical and instrumental methods of CNS treatment. Innovative treatments such as the implantation of electrodes deep in the brain to treat severe neuropsychiatric
disorders, and trials of new medications show promising results. They are based on a true understanding of how the brain functions in health and disease. It is more and more possible to guide treatment of neuropsychiatric disorders, coming up directly
with basic principles grounded in neuroscience. The article outlines new drugs and technologies that make neuropsychiatric therapies more effective. Some new data about lifestyle that influence mental health are also presented.
Key words: new neuropsychiatric medicines, new methods of therapy, CNS, lifestyle
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu