VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Bohaterowie seriali filmowych z zaburzeniami osobowości z klastra B według klasyfikacji DSM
Main characters of film series with cluster B personality disorders of DSM classification

Marcin Zarzycki, Olga Łoza
II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

STRESZCZENIE
Określenie „szczęśliwi psychopaci” po raz pierwszy pojawiło się w 2005 r. Dotyczy ono osób na wysokich stanowiskach prezentujących równocześnie zaburzenia osobowo- ści z klastra B według klasyfikacji DSM. Zjawisko to było jednak już wcześniej zobrazowane w najpopularniejszych serialach telewizyjnych. Co więcej, seriali tego typu, jak House of Cards, jest coraz więcej. Wskazują one, jaki styl życia jest właściwy, ukierunkowują i modelują rozwój kolejnej generacji. Czy seriale te odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, czy też je tworzą? Czy zjawisko to jest niebezpieczne? Przedstawiony artykuł ukazuje szerokie spektrum zaburzeń osobowości typu B, które mogą zostać dostrzeżone w aktualnych hitach telewizyjnych. Ewolucja seriali i zapotrzebowanie społeczne na nie są ze sobą powiązane na zasadzie psychospołecznego sprzężenia zwrotnego i wydają się procesem, w którym trudno dostrzec praprzyczynę, a co gorsza – ostateczny rezultat.
Słowa kluczowe: szczęśliwi psychopaci, zaburzenia osobowości typu B, seriale telewizyjne 

ABSTRACT
The term “successful psychopaths” was first described in 2005. It is associated with high-powered individuals who belong to cluster B personality disorders of DSM. However, the phenomenon was presented long before that date as a part of world’s most popular TV film series. Moreover, there are more and more film series of this type, like House of Cards. They define what lifestyle is appropriate, modeling and trend-setting the next generation growth. Is it a society that has changed or are the TV shows the ones which influence us? Can it be dangerous? The article presents broad spectrum of cluster B personality disorders displayed among main characters of most popular TV shows of our time. The evolution of TV shows and social requirements are strongly connected and work on the basis of the psychosocial feedback, and it is not possible to identify the primary cause of this mechanism, or what is worse – the final result.
Key words: successful psychopaths, cluster B personality disorders, film series

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu