VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół wypalenia według Grahama Greene’a
Graham Greene’s burnout syndrome
 
Maja Polikowska, Ałbena Grabowska, Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Pojęcie zespołu wypalenia zostało po raz pierwszy wprowadzone przez Herberta Freudenbergera w 1974 r. i było inspirowane powieścią Grahama Greene’a Przypadek wypalenia, wydaną w 1960 r. Główny bohater książki, światowej sławy architekt, nagle spostrzega, że już nie potrafi cieszyć się życiem. Anonimowo udaje się do szpitala-kolonii dla osób zakażonych trądem w Kongo, próbując w istocie uciec od swojego życia. Jednak okazuje się, że żadnej ze spraw nie można rozwiązać w ten sposób. Wszystkie kryteria zespołu wypalenia, tak jak go współcześnie rozpoznajemy, zostały spełnione i opisane w powieści Greene’a. Obecnie zespół wypalenia jest uważany za jeden z najważniejszych problemów współczesnej psychiatrii. Graham Greene, błyskotliwy pisarz, potrafił zauważyć kształtujące się dopiero zjawisko, w przeciwieństwie do większości mu współczesnych w połowie XX w.
Słowa kluczowe: zespół wypalenia, Graham Greene, zaburzenia cywilizacyjne
 
Abstract
The concept of burnout syndrome was first introduced by Herbert Freudenberger in 1974. He was inspired by Graham Greene’s novel A Burnt-Out Case published in 1960. The main character of the book, a world-famous architect, suddenly finds he no longer enjoys life. Arriving anonymously at a leper hospital-colony in Congo, he tries to escape from his life. The conclusion is that no improvement can be achieved in this way. All criteria of burnout syndrome we diagnose nowadays are met and included in the Greene’s novel. At present, the burnout syndrome is considered one of the most important problems of modern psychiatry. Graham Greene, a brilliant writer, saw the emerging phenomenon that most people in the middle of the XX century were not able to notice yet.
Key words: burnout syndrome, Graham Greene, civilization disorders
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu