VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Filmoterapia. Opis przypadku
Film therapy. Case study
Olga Łoza
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano opis filmoterapii stanowiącej część szerszego
planu leczenia pacjenta cierpiącego na zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych, z trudnościami wychowawczymi oraz cechami osobowości
pogranicznej.
Słowa kluczowe: filmoterapia, depresja
 
Abstract
This article presents a description of a film therapy case, which is part of a complex treatment
plan for a patient suffering from disorders related to the intake of psychoactive substances,
with educational difficulties and borderline personality traits.
Key words: film therapy, depression
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.6
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu