VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Arteterapia jako wsparcie procesu leczenia schizofrenii paranoidalnej – studium przypadku
Art therapy as support for the treatment of paranoid schizophrenia – case study 
Zuzanna Dylewska1, 4, Ondrasz Kąkol1, Radosława Kompowska-Marek1, 2, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota1–4
1 Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
2 Sekcja Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
3 Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”
4 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
 
Streszczenie
W artykule opisano przypadek 39-letniej kobiety z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Chora była hospitalizowana w ośrodku zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim. Uczestniczyła w cyklu indywidualnych warsztatów arteterapeutycznych.
W cyklu zajęć przeprowadzonych z pacjentką założono aktywizację arteterapeutyczną, stymulowanie procesów poznawczych i emocjonalnych. Zwrócono uwagę na pracę nad samopoznaniem, kształtowaniem pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości. Uzyskano rozładowanie negatywnych napięć, pogłębienie autorefleksji, podwyższenie samooceny i motywacji pacjentki do działania.
Słowa kluczowe: arteterapia, schizofrenia paranoidalna, twórczość, zdrowie psychiczne, samopoczucie
 
Abstract
The article describes the case of a 39-year-old patient hospitalized for paranoid schizophrenia at a mental health center in the Masovian Voivodeship. The patient participated in a series of individual art therapy workshops. During the program, it was recommended to stimulate the patient’s cognitive and emotional processes. Attention was also paid to working on the patient’s self-knowledge and shaping positive self-esteem. Relief of negative tensions, deepening of self-reflection, patient self-assessment and motivation were obtained.
Key words: art therapy, paranoid schizophrenia, creativity, mental health, well-being
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012301219.3
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu