VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Wytyczne dotyczące leczenia padaczki
Guidelines on treatment of epilepsy
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Klinika Neurologii Rozwojowej – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Leczenie padaczki wymaga indywidualizacji i dostosowania do potrzeb indywidualnego pacjenta. Wydaje się, że spośród niezbędnych zmian dotyczących wytycznych na temat terapii padaczki w Polsce wymienić należy uzupełnienie pierwszej linii leczenia o leki nowszej generacji. Konieczne jest również stworzenie zdefiniowanych linii terapii, które zastąpią pojęcie padaczki lekoopornej, jako że jej definicja ciągle budzi wątpliwości. Takie zmiany mają szansę znacznie poprawić standardy opieki nad chorymi na padaczkę.
Słowa kluczowe: padaczka, wytyczne
 
Abstract
Treatment of epilepsy requires customization and adaptation to the needs of an individual patient. It seems that among the necessary changes to the guidelines on the treatment of epilepsy in Poland, supplementation of first-line treatment with newer
generation medications should be recommended. It is also necessary to create defined lines of therapy to replace the concept of drug resistant epilepsy, the definition of which is still doubtful. Such changes are likely to result in a significant improvement in standards of epilepsy patient care.
Key words: epilepsy, guidelines
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu