VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Rola eksperymentu behawioralnego w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych - studium przypadku
The role of behavioural experiment in cognitive behavioural therapy of anxiety disorder - case study

Paweł Bednarski

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 1(1)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Celem pracy jest opis roli i znaczenia eksperymentu behawioralnego w terapii poznawczo- -behawioralnej na podstawie przypadku 25-letniej pacjentki z zaburzeniami lękowymi. Eksperyment behawioralny jest obok kontroli negatywnych automatycznych myśli podstawowym i powszechnie wykorzystywanym narzędziem w procesie terapeutycznym. Ma zastosowanie w pełnym spektrum zaburzeń, jakimi zajmuje się terapia behawioralno-poznawcza, m.in. w depresji, zaburzeniach lękowych, napadach paniki, fobiach, natręctwach, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach adaptacyjnych czy jako leczenie uzupełniające w zaburzeniach psychotycznych i CHAD. Tekst zawiera wprowadzenie do zagadnień psychoterapii behawioralno- poznawczej, opis problemu, z jakim zgłosiła się pacjentka, przyjętych wobec niej metod postępowania terapeutycznego oraz procedurę projektowania, konstruowania, realizacji i ewaluacji eksperymentów behawioralnych, mających w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Słowa kluczowe:
terapia poznawczo-behawioralna, eksperyment behawioralny, zaburzenia lękowe

Abstract:

The aim of this work is to describe the role and the significance of behavioural experiment in cognitive behavioural therapy based on the case of 25-year old female with anxiety disorder. Behavioural experiment is, together with the control of automatic negative thoughts, the single most basic tool that is widely used in the therapeutic process. It can be applied in the full spectrum of disorders which fall within the scope of cognitive behavioural therapy, e.g. depression, anxiety disorders, panic attacks, phobias, obsessions, personality disorders, adjustment disorders or as supplemental therapy in psychotic disorders and affective disorders. The text consists of the introduction to the notions of cognitive behavioural therapy, the description of the problem submitted by the patient, the methods of the applied therapeutic procedures as well as the procedure of the design, construction, application and evaluation of the behavioural experiments that played the key role in this case.

Key words:
cognitive behavioural therapy, behavioural experiment, anxiety disorder

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu