VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Przypadek wczesnej schizofrenii leczonej w warunkach politerapii olanzapiną i ziprasidonem
Case of early schizophrenia treated with combination of olanzapine and ziprasidone

Bartosz Łoza, Joanna Grzesiewska, Małgorzata Wójcik

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 1(1)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

U 26-letniego pacjenta, we wczesnym okresie zaburzeń schizofrenicznych (<2 lat), skutecznie leczonego olanzapiną w dawce maksymalnej 35 mg/dzień wystąpiły metaboliczne objawy uboczne, m.in. wzrost masy ciała o 6 punktów BMI w ciągu 4 miesięcy, wzrost cholesterolu całkowitego o 21 mg/dl i triglicerydów o 25 mg/dl. U chorego zredukowano dawkę olanzapiny do 5 mg/dzień i dołączono ziprasidon w dawce 2×80 mg/dzień, uzyskując redukcję BMI o 4 punkty w ciągu 12 miesięcy, spadek cholesterolu całkowitego o 13 mg/dl i triglicerydów o 19 mg/dl.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, olanzapina, ziprasidon, politerapia, metabolizm, masa ciała

Abstract:

Patient aged 26, male, with early schizophrenia (less than 2 years), was successfully treated with olanzapine dose of 35 mg/d. However, substantial metabolic side-effects occurred: his weight increased of 6 points of BMI, the total cholesterol increased 21 mg/dl and triglycerides increased 25 mg/dl during 4-month continuous olanzapine treatment. The combination treatment of olanzapine 5 mg/d and ziprasidone 2×80 mg/d was administered. After 12 months of polypharmacy, the patient reduced his BMI (a decrease of 4 points), total cholesterol (a decrease of 13 mg/dl) and triglycerides (a decrease of 19 mg/dl).

Key words:
schizophrenia, olanzapine, ziprasidone, polytherapy, metabolism, body weight

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu