VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Zaburzenia komunikacji w schizofrenii
Communication disturbances in schizophrenia

Iwona Patejuk-Mazurek, Bartosz Łoza, Anna Mosiołek, Maja Polikowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 2(2)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Odmienność mowy pacjentów chorych na schizofrenię i trudności w komunikowaniu się z nimi podkreślano już od początków opisywania tej choroby. Postulowano, że zjawisko to może być efektem zaburzeń w myśleniu lub funkcjonowaniu lingwistycznym. Czyniono też próby skonstruowania narzędzi służących ocenie zaburzeń języka i komunikacji. Jednym z nich jest Indeks Zakłóceń Komunikacji (CDI - Communication Disturbances Index) wg N. Docherty.
Badania przy użyciu tego narzędzia wykazały większą częstość zakłóceń komunikacji u pacjentów chorych na schizofrenię niż u pacjentów cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową i osób z grupy kontrolnej oraz zależność od stanu psychicznego. Badania rodzin sugerują genetyczne predyspozycje do występowania zaburzeń komunikacji. 
Prace wielu autorów przyniosły spostrzeżenia, że wpływ na procesy funkcjonowania językowego mają funkcje poznawcze, a wśród nich pamięć operacyjna i uwaga; ich zaburzenia prowadzą do powstania zakłóceń komunikacji. 
Nie bez wpływu na jakość komunikacji pozostają emocje. Potwierdzono to, oceniając pojawianie się zaburzeń komunikacji w wypowiedziach na tematy o pozytywnym, negatywnym i neutralnym zabarwieniu emocjonalnym. 
Wymienione wyżej spostrzeżenia potwierdzają, iż funkcjonowanie psychiczne człowieka jest całością, której tak naprawdę nie da się podzielić.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, zaburzenia komunikacji

Abstract:

Dissimilarity of speech of schizophrenic patients and difficulties in communication with them were known from beginning of defining this illness. Those phenomena were possibly linked to thinking and linguistic disturbances of schizophrenia patients. Some measures of language and communication disturbances were designed, eg. Communication Disturbances Index by N. Docherty. 
The researchers showed that communication disturbances are most frequent in speech of schizophrenia patients in comparison to the manic subjects and controls and are correlated with clinical status of those patients. The results of genetic studies with relatives and twins support the idea that communication disturbances may be one manifestation of a stable genetic vulnerability to schizophrenia. The cognitive dysfunctions (working memory and attention) and negative emotions may have crucial influence on communication disturbances in the group of schizophrenia patients.

Key words:
schizophrenia, communication disturbances

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu