VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Leki antypsychotyczne a funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii
Antipsychotics and cognitive functioning in schizophrenia

Anna Mosiołek, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 2(2)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Grupa badana składała się ze 128 (64 K i 64 M) pacjentów hospitalizowanych z powodu schizofrenii paranoidalnej w stanie zaostrzenia psychotycznego. Dane demograficzne zbierano przy pomocy kwestionariusza zawierającego pytania o wiek, stan cywilny, utrzymanie, wykształcenie, liczbę hospitalizacji. Badani wykonywali następujące testy poznawcze: WCST, RAVLT, RCFT, TMT A, TMT B, Stroop, Wechsler Memory Test I i II, Test fluencji słownej. W badaniu starano się ocenić, czy nasilenie zaburzeń poznawczych determinuje zmienność dawek stosowanych neuroleptyków lub wpływa na wybór leku.
Wyniki i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz oceniono, że nasilenie zaburzeń poznawczych pacjentów chorych na schizofrenię paranoidalną w znikomym stopniu wpływa na podejmowanie decyzji odnośnie do stosowanych strategii leczniczych. Stosując analizę regresji, ustalono, iż zaledwie 23,2% zmienności doboru dawek zostało wytłumaczonych przez nasilenie zaburzeń poznawczych. Nie stwierdzono także praktycznie żadnych związków funkcji poznawczych z typem leczenia (rodzajem neuroleptyku). Można na tej podstawie wysnuć wstępny wniosek, że podstawowym kryterium doboru dawek oraz stosowanych leków nie są funkcje poznawcze docelowo przekładające się na funkcjonowanie pacjentów, a nasilenie pozostałych objawów, głównie pozytywnych i negatywnych.

Słowa kluczowe:
schizofrenia paranoidalna, funkcje poznawcze, neuroleptyki, testy neurokognitywne

Abstract:

Hospitalized patients (64 males and 64 females), suffering from exacerbation of paranoid schizophrenia, were assessed with several neurocognitive tests: WCST, RAVLT, RCFT, TMT-A, TMT-B, Stroop, Wechsler Memory Test I and II, and Verbal Fluency Test. Moreover, data about patients' age, civil state, children, resources, education, and number of hospitalizations were collected. The aim of this study was to examine if the status of neurocognitive functions determines the dose or the type of neuroleptics (typicals vs. atypicals).
Results: The decline of neurocognitive functions influences the decision about treatment strategies to a very little degree. A regression analysis showed that the neurocognitive status explains only 23.2% of the total "decision variability". No significant correlation between neurocognitive functions and the type of antipsychotic treatment was found. The choice of neuroleptics and their doses are not being determined by neurocognitive functions but positive and negative symptoms.

Key words:
schizophrenia, cognitive functions, neuroleptics, neurocognitive tests

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu