VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Zaburzenia somatyczne u pacjentów hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym
Somatic illnesses in patients hospitalized in psychiatric hospital

Julita Kwaśna, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek, Paweł Pawełczak, Maja Polikowska, Joanna Grzesiewska, Anna Mosiołek, Rafał Wójcik

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 2(2)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Współistnienie i współzależność zaburzeń psychicznych oraz chorób somatycznych to przedmiot wielu badań. Termin psychosomatyczny wzbudza kontrowersje ze względu na swoją niejednoznaczność. Jest stosowany dla określenia grupy zaburzeń i chorób wynikających ze stresu, grupy zaburzeń nerwicowych czy często kojarzony z przypadkami paramedycznymi lub symulacją. Szczególne zależności dotyczą osób starzejących się, kiedy choroby somatyczne z reguły współistnieją z zaburzeniami depresyjnymi lub innymi przewlekłymi czy nawrotowymi dysfunkcjami psychicznymi. Autorzy przeprowadzili badanie skriningowe u 663 pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie, obejmując cały skład pacjentów przebywających w tym samym dniu w Szpitalu Tworkowskim, i ujawnili 74-procentowy poziom współchorobowości psychosomatycznej.

Słowa kluczowe:
współchorobowość psychosomatyczna, pacjenci hospitalizowani, szpitale psychiatryczne

Abstract:

The body converts psychological distress into physical symptoms and vice versa. The term "psychosomatic" has developed lots of connotations, like disorders attributed to stress, neuroticrelated illnesses or even malingering cases. Especially, the natural aging has a notable influence in the exacerbation or the development of psychosomatic disorders, most specifically in those generated by depression and other chronic or relapsing psychiatric conditions. Authors performed a screen of all inpatients available at one day at psychiatric hospital (Tworki State Hospital), unveiling 77% rate of psychosomatic co-morbidity.

Key words:
psychosomatic comorbidity, inpatients, psychiatric hospitals

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu