VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Wenlafaksyna - nasila czy leczy przewlekłe bóle głowy?
Does venlafaxine intensify or treat chronic headache? Case study

Iwona Patejuk-Mazurek, Julita Kwaśna, Bartosz Łoza, Maja Polikowska, Paweł Pawełczak

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 2(2)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Opis przypadku: Autorzy artykułu opisują przypadek 39-letniej kobiety po raz pierwszy hospitalizowanej psychiatrycznie z powodu próby samobójczej spowodowanej zespołem depresyjnym, a bezpośrednio - silnym, przewlekłym, zaburzającym codzienne funkcjonowanie bólem głowy, niereagującym na środki analgetyczne i leczenie przeciwdepresyjne lekami z grupy SSRI. Pacjentka przez około 1,5 roku przed przyjęciem była ambulatoryjnie leczona z powodu objawów zespołu depresyjnego. Na oddziale wykonano pełną diagnostykę obrazową głowy, a do leczenia włączono wenlafaksynę 75 mg/d. Po ok. tygodniowym leczeniu bóle głowy znacznie się zmniejszyły, praktycznie ustąpiły w trzecim tygodniu od rozpoczęcia terapii. W trakcie leczenia nie obserwowano objawów niepożądanych, w tym wzrostów ciśnienia tętniczego krwi. 
Wnioski: Pomimo sugerowanych w literaturze stanów wzrostu ciśnienia i bólów głowy po wenlafaksynie lek ten skutecznie im przeciwdziałał.

Słowa kluczowe:
depresja, przewlekłe bóle głowy, wenlafaksyna

Abstract:

The authors describe a case of a 39-year old woman, first-time hospitalized psychiatrically because of depression and her suicidal attempt. The direct reason for suicidal attempt was the severe, chronic headache, which disturbed everyday functioning and did not response on any analgesic treatment and SSRIs. The patient was treated for 18 months because of depressive symptoms. During hospitalization, no pathological signs were unveiled in neuroimaging scans and treatment of venlafaxine was administered (75 mg/d). After one week of treatment the headache markedly decreased and after three weeks - completely resolved. No significant side effect, including high blood pressure, was observed. Conclusion: contrary to some references, venlafaxine was reducing headache and no increase of blood pressure was observed.

Key words:
depression, chronic headache, venlafaxine

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu