VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Ustąpienie chronicznych objawów wytwórczych schizofrenii paranoidalnej w trakcie leczenia ziprasidonem - analiza przypadku
Remission of chronic schizophrenia productive symptoms treated with ziprasidone - a case study

Marek Krzystanek, Anna Strzałkowska, Ewa Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 1/Nr 3(3)/2009
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Skuteczność leczenia schizofrenii przy użyciu współcześnie stosowanych neuroleptyków jest niezadowalająca. Potrzebne jest ustalenie pozycji ziprasidonu w psychozach schizofrenicznych opornych na leczenie. 
Przedstawiono przypadek pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej, leczonego kolejno: perazyną, perfenazyną z zuclopenthixolem, olanzapiną, olanzapiną z risperidonem i samym risperidonem. Pomimo prób leczenia nie udało się uzyskać u niego ustąpienia chronicznych halucynacji słuchowych oraz urojeń ksobnych i prześladowczych. Objawy te ustąpiły po zmianie leczenia na ziprasidon w dawce 160 mg na dobę. Nie obserwowano receptorowych objawów odstawiennych przy przestawieniu z risperidonu. W trakcie kuracji ziprasidonem obserwowano nasilenie późnych dyskinez.
Ziprasidon może być skuteczny w schizofrenii opornej na leczenie.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, ziprasidon, schizofrenia oporna na leczenie, objawy pozapiramidowe, późne dyskinezy

Abstract:

Effectiveness of schizophrenia treatment with contemporary neuroleptics is unsatisfactory. There is a need to establish the position of ziprasidone in the treatment resistant schizophrenia. 
A case of paranoid schizophrenia treated consecutively with perazine, perphenazine, zuclopenthixol, olanzapine, olanzapine with risperidone, and risperidone alone was presented. Despite those treatment trials, the remission of chronic auditory hallucinations and delusions of reference and persecution was failed. The symptoms remitted after switch to ziprasidone dose of 160 mg per day. No receptor withdrawal symptoms after the switch from risperidone were observed. Ziprasidone increased tardive dyskinesia. 
Ziprasidon may be effective in the treatment resistant schizophrenia.

Key words:
schizophrenia, ziprasidone, drug resistant schizophrenia, extrapyramidal symptoms, tardive dyskinesia

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu