VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Jakość życia w zaburzeniach otępiennych
Quality of life in dementive disorders

Bartosz Łoza, Paweł Bednarski

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Dla licznych pacjentów z zaburzeniami otępiennymi, ich opiekunów, a także członków rodzin jakość życia wydaje się jednym z najważniejszych celów terapii. Dokonano przeglądu współczesnych koncepcji farmakologicznych i interwencji psychospołecznych, które koncentrują się na poprawie jakości życia. Analizowano związki pomiędzy leczeniem farmakologicznym a wielowymiarowymi rezultatami leczenia zaburzeń otępiennych.

Słowa kluczowe:
jakość życia, interwencje psychospołeczne, otępienie, choroba Alzheimera

Abstract:

Lots of patients with dementive impairment, their care providers, and family members understand the quality of life as one of the most important goals of the treatment. Some of the main concepts of the pharmacological and psychosocial interventions focused on the improvement of quality of life are reviewed. Links between the pharmacological treatment and the multidimensional outcomes of the treatment of dementive disorders are being analyzed.

Key words:
quality of life, psychosocial interventions, dementia, Alzheimer?s disease

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu