VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Znaczenie współpracy w terapii schizofrenii. Efektywność i bezpieczeństwo risperidonu stosowanego w formie długo działającej iniekcji
Importance of alliance in the treatment of schizophrenia. Efficacy and safety of the long-acting injection of risperidone

Andrzej Czernikiewicz, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Konsekwencjami złej współpracy w terapii schizofrenii są: gorsze rokowanie i znacząco większe koszty jej leczenia. Poprawa współpracy z pacjentem jest równie ważna dla uzyskania remisji, jak korzyści wynikające z samego doboru leków. Współpraca w schizofrenii jest determinowana przez wiele czynników, ale najważniejsze, spośród możliwych interwencji psychofarmakologicznych, wydaje się być zastosowanie leków przeciwspychotycznych w postaciach długo działających, w tym w szczególności iniekcji risperidonu, obecnie jedynego dostępnego w Polsce neuroleptyku o przedłużonym działaniu. Leczenie tą formą risperidonu, w porównaniu z innymi środkami, a w szczególności z klasyczną, dosutną postacią risperidonu, charakteryzuje się szeregiem korzystnych właściwości zwiększających skuteczność i poprawiających tolerancję.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, współpraca, iniekcje długo działającego risperidonu

Abstract:

The consequences of low adherence to long-term therapies in schizophrenia are poor health outcomes and increased health care costs. Increasing the effectiveness of adherence may have the equally beneficial impact on the health of the population of schizophrenics as any improvement in specific medical treatments. Adherence in schizophrenia is simultaneously influenced by several factors, however the most important one is the administration of long-acting antipsychotics, especially the injections of long-acting risperidone, the only nowadays available long-acting atypical antipsychotic in Poland. This form of risperidone offers the combination of high efficacy with high tolerance, comparing with other antipsychotics, and especially with an oral form of risperidone.

Key words:
schizophrenia, adherence, risperidone long-acting injections

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu