VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Model czynnikowy wymiarów poznawczych schizofrenii
Factorial model of cognitive dimensions in schizophrenia

Anna Mosiołek, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Cel: Zaburzenia poznawcze schizofrenii stanowią odrębny wymiar psychopatologiczny. W pracy wyodrębniono jego skład z danych uzyskanych za pomocą testów neurokognitywnych. 
Materiał i metoda: 128 hospitalizowanych chorych na schizofrenię paranoidalną wg ICD-10, w stosunku płci 1:1. Funkcje neurokognitywne oceniano przy użyciu testów: WCST, RAVLT, RCFT, TMT A, TMT B, Stroopa, fluencji słownej i podtestu pamięci Wechslera (WMT). 
Wyniki: Wyniki uzyskane podczas wykonywania testów poddano analizie czynnikowej z rotacją, zakładając wartość własną >1, stosując m.in. kryterium wykresu osypiska. Model 7-czynnikowy funkcji poznawczych wyjaśniał 63,64% zmienności. Uzyskany model obejmował następujące domeny poznawcze: I - uczenie/pamięć słowna - dane uzyskane podczas wykonywania testu RAVLT oraz testu fluencji słownej, II - koncepcyjność - zawiera aż 6 kategorii testu WCST oceniających poziom koncepcyjny, III - uwaga - wyodrębniony z wyników testu Stroopa, IV - perseweracyjność - zawierał trzy podtesty WCST, V - pamięć operacyjna - dane uzyskane z obu testów TMT A i B oraz WMT, a także wskaźnik rozpoznawania z testu RAVLT, VI - scalanie przestrzenne - dane z testu RCFT, VII - funkcjonowanie psychomotoryczne - dane z testu RCFT dotyczące sprawności psychomotorycznej.

Słowa kluczowe:
schizofrenia paranoidalna, wymiar poznawczy, testy neurokognitywne, analiza czynnikowa

Abstract:

Aim: Cognitive disorders of schizophrenia constitute one of the independent psychopathological dimensions. We derived its contents from the results of neurocognitive tests. 
Material and methods: 128 hospitalized patients suffering from paranoid schizophrenia (ICD-10). Men vs women: 1:1. Neurocognitive functioning was assessed with several tests: WSCT, RAVLT, RCFT, TMT A, TMT B, Stroop Test, Verbal Fluency Test, and Wechsler Memory Test. 
Results: Factor analysis, including matrix rotation, was performed with eigenvalue >1, and scree plot criterion. 7-factor model of cognitive functions in schizophrenia explained 63, 64% of the total variance. The obtained model comprised several cognitive domains: I - verbal learning and memory (RAVLT and verbal fluency test), II - conceptual thinking - included 6 categories of WCST, targeting the level of conceptuality, III - attention - Stroop Test, IV - perseverity - included 3 subtests of WCST, V - working memory - TMT A, TMT B, WMT and recognition rate from RAVLT, VI - spatial integration (RCFT), and VII - psychomotor functioning - psychomotor efficacy according to RCFT.

Key words:
paranoid schizophrenia, cognitive dimension, neurocognitive tests, factor analysis

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu