VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego: nowe doświadczenia, stare błędy
Case of psychiatric ombudsman: new experiences, old faults

Bartosz Łoza, Rafał Wójcik

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 1): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Powstanie nowego stanowiska, Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego miało pomóc i upewnić, że pacjenci będą rozumieć swoje prawa oraz będą z nich korzystać. Od trzech lat niezależni konsultanci medyczni obejmują stanowiska rzeczników w polskich szpitalach psychiatrycznych. Zgodnie z nowymi przepisami, rolą rzecznika jest gwarantować, by w ramach psychiatrycznego systemu udzielano odpowiedzi na skargi i zapytania beneficjentów dotyczące systemu świadczeń, udzielano im pomocy w zbieraniu informacji koniecznych w sprawach sądowych oraz udzielano pomocy w problemach związanych z przyjęciami i wypisami. W artykule opisano prawie 2-letnie funkcjonowanie jednego z rzeczników. Przedstawiono pierwsze doświadczenia związane z powstaniem i rozwojem tej nowej instytucji.

Słowa kluczowe:
rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Abstract:

The new position of psychiatric ombudsman can help ensure that patients understand and can exercise their rights. For three years, independent health care consultants have been appointed as first ombudsmen in Polish psychiatric hospitals. According to new rules, the ombudsmans role will be to ensure that the psychiatric health system does the following: handles complaints and inquiries from beneficiaries about aspects of the psychiatric health system, assists beneficiaries in collecting information necessary to fill an appeal and helps beneficiaries with enrollment and disenrollment issues. In this article, a two-year period of being on duty as a psychiatric ombudsman in one of Polish hospitals was presented. The individual and general experiences related to this office are summarized.

Key words:
psychiatric ombudsman, mental health act

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu