VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Dysfunkcja neuropsychologiczne - implikacje dla leczenia łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) i choroby Alzheimera (AD)
Neuropsychological dysfunctions - the implications for the treatment of mild cognitive impairments (MCI) and Alzheimer's disease (AD)

Paweł Bednarski, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek, Maja Polikowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 2): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Celem pracy jest kompleksowe ujęcie zagadnienia dysfunkcji kognitywnych występujących w tzw. łagodnych zaburzeniach poznawczych (MCI, mild cognitive impairment) i chorobie Alzheimera (AD, Alzheimer's disease). Autorzy przybliżają pojęcie dysfunkcji poznawczych, metody ich wczesnego rozpoznawania oraz kryteria diagnostyczne i analizę różnicową tych jednostek chorobowych w psychogeriatrii. Przedstawione zostały również narzędzia neuropsychologiczne określające poziom zaburzeń oraz metody badań ich reprezentacji w strukturze i funkcjonowaniu mózgu (neuroobrazowanie). Ponadto artykuł zawiera odniesienie do przewidywania dynamiki i kierunków rozwoju tych dysfunkcji. Poruszana jest również kwestia konsekwencji występowania MCI i AD w kontekście funkcjonowania rodzinnego i społecznego pacjentów. W ostatniej części autorzy zajmują się proponowanym leczeniem farmakologicznym i oddziaływaniami pozalekowymi.

Słowa kluczowe:
dysfunkcje neuropsychologiczne, łagodne zaburzenia poznawcze, choroba Alzheimera

Abstract:

This article is a comprehensive presentation of cognitive dysfunctions diagnosed in the course of mild cognitive impairments (MCI) and Alzheimer's disease (AD). Some basic information about cognitive dysfunctions, methods of early diagnosis, diagnostic criteria and how to differentiate between MCIs and ADs are presented. Moreover, neuropsychological quality and quantity diagnostic tests are described, as well as the useful CNS neuroimaging techniques. The prognosis and various trends of MCIs and ADs are being analyzed. Also, family and social aspects of MCIs and ADs are being discussed. In the last part of this dissertation the authors present some concepts of pharmacological and non-pharmacological treatment and support methods.

Key words:
neuropsychological dysfunctions, mild cognitive impairments, Alzheimer?s disease

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu