VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Skuteczność kliniczna piracetamu w leczeniu zaburzeń kognitywnych - metaanaliza
Clinical effi cacy of piracetam in cognitive impairment: a meta-analysis

Tony Waegemans, Colin R. Wilsher, Anne Danniau, Steven H. Ferris, Alexander Kurz, Bengt Winblad

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 2): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W niniejszej metaanalizie uwzględniono wyniki 19 podwójnie ślepych prób klinicznych z kontrolą placebo, których celem była ocena efektów podawania piracetamu w grupach pacjentów leczonych z rozpoznaniem otępienia lub zaburzeń kognitywnych związanych z wiekiem podeszłym. W ocenie skuteczności leczenia w badaniach tych powszechnie wykorzystano skalę ogólnego wrażenia klinicznego jako miarę poprawy klinicznej o znaczącym charakterze. Metaanaliza badań wykorzystujących opisaną metodę oceny skuteczności leczenia jest zgodna z metodologią wykorzystywaną w przygotowywaniu metaanaliz Cochrane`a. W artykule tym opisano poszczególne badania, oceniane grupy pacjentów oraz metody wykorzystywane w procesie ekstrakcji danych. Wyniki metaanalizy wykazały istnienie znaczących różnic między pacjentami przyjmującymi piracetam a pacjentami przyjmującymi placebo, zarówno w zakresie współczynników szans (OR), jak i parametru określającego liczbę pacjentów, jakich należy poddać leczeniu, w celu uzyskania korzystnych efektów (NNT). Przeprowadzanie metaanaliz może wiązać się z problemami w interpretacji statystycznej uzyskiwanych wyników, niemniej jednak zaprezentowane wyniki wskazują przekonująco na ogólną skuteczność piracetamu w leczeniu zróżnicowanych populacji pacjentów w wieku podeszłym, z towarzyszącymi zaburzeniami kognitywnymi.

Słowa kluczowe:
piracetam, zaburzenia kognitywne, metaanaliza, randomizowane próby kliniczne

Abstract:

A meta-analysis has been performed including nineteen double blind, placebo-controlled studies with piracetam in patients suffering from dementia or cognitive impairment in the elderly. These studies had as common outcome measure a clinical global impression of change, a measure of clinically meaningful improvement. The meta-analysis of this global outcome followed the methodology set forward by the Cochrane`a Collaboration. This article describes the studies, the patient populations and the methods of data extraction. The results of the meta-analysis demonstrate a difference between those individuals treated with piracetam and those given placebo, both as significant odds ratio and as a favourable number needed to treat. While there may be problems in meta-analyses and the interpretation of the statistical results, the results of this analysis provide compeiling evidence for the global efficacy of piracetam in a diverse group of older subjects with cognitive impairment.

Key words:
piracetam, cognition disorders, meta-analysis, randomised clinical trials

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu